• Hur vi jobbar

Hur vi jobbar

Electicura är ett litet, seriöst företag med stor kompetens inom sjukvård och vi kan bistå med vår hjälp inom flera olika områden och med olika kompetensnivåer enligt nedan.

Flexibla lösningar

Utöver bemanningslösningar kan vi åta oss olika typer av paketlösningar som Er verksamhet är i behov av.

 • inventera läkemedelsskåp
 • skapa signeringslistor
 • utarbeta rutiner
 • långtidsplacering (för att uppnå patientsäkerhet)

Vi bemannar

Läkare

Huvudansvar, diagnostik, terapiplanering, utifrån sköterskans bedömning, hembesök vid behov

Sjuksköterskor

Primär kontakt med läkare, läkemedelsansvar, kunskap att göra bedömningar enligt RETTS/Triage, provtagning, dokumentation, delegeringar till andra yrkesroller, riskbedömningar (fall, nutrition, trycksår)

Undersköterskor

Provtagning, katetersättning, ta vitalparametra, kontroll av B-glukos samt administration av insulin.

Vårdbiträden

Har kunskap om PEG samt administrering av sondmat, trakskötsel, kateterhygien, kontroll av B-glukos och administration av insulin.

Våra verksamhetsområden

 • Akutsjukvård
  • Akutmottagning, IVA, IMA
 • Äldrevård
  • Äldreboende, HSV
 • LSS
  • SSK med körkort och tillgång till företagsbil
 • Mobila teamet/Jour
  • SSK/Läkare
 • Psykiatrin
  • Beroende, Ungdomspsykiatrin, Geriatrisk psykiatrin
 • Primärvård
  • Vårdcentralen, Närakut

Kontakta oss Contact us today

Sven Städing
Sven Städing
Sjuksköterska
info@electicura.se

Samarbetspartners

Dedicare
Medcura
Timmis AB
Nurse Partner

Kontakt

Följ SSK-Sven

Alla rättigheter © Electicura

Bokningsförfrågan

Kontrollera uppgifterna nedan och skicka sedan in er bokningsförfrågan. Observera att detta endast är en förfrågan och ingen bindande bokning sker förrän vi bekräftat detta.

Ni vill boka
Era uppgifter
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för er bokningsförfrågan!